Escrito por: Carlos Quim
Educador Maya Q’eqchi’
Director de Ak’ Tenamit

 


 

Ink’a’ koo’exkanab’ chi aatinak, ke’raj xsachb’al li qaatinob’aal ut qawankilal, ha’b’an waye’ko arin, yooko chi aatinak, yooko chi xnumsinkil li qak’a’uxl, qek’ahom, qana’leb’ li ke’raj xsachb’al, waye’ko li ralal xk’ajol qamama’ qixa’an, ke’yehok chaq qe “misach li qana’leb’, che puk’tasihaq laa’ex li qalal qak’ajol…”.

Chan ru tqanumsi li qesilal anaqwan, ak xe’xkanab’ li raatin li qaxe’qatoon rik’ineb’ li loq’laj pek, loq’laj hu… anaqwan too’erab’i wichik, rik’ineb’ li xk’anjelob’aaleb’, xqatzol roksinkil, anaqwan te’xnaw li qak’a’uxl, anaqwan te’xnaw naq wan ajwi’ li qanawom ut li qaatin, moko xsach ta  li qaatinob’aal, moko xsach ta li qana’leb’, mokooxoosach ta wa’yeko, laa’o laj Q’eqchi’.

Ok qe chi xtzulb’al qaatin laj ralch’och, too’atinaq chi rix li qana’leb’, chi rix li qaatinob’aal, chi rix li qab’anleb’, chi rix li qatzolb’al jo’ aj ralch’och’ ink’a’ chik naqaj naq too’exjal, ok qe xtz’ulb’al qayu’am…

Maani taxaq chi kanaaq chi ixb’ej… choowakliiq taxaq chiqajunilo, ab’i, ab’i, xxeek’an chaq li k’ook’ob’ xtikla li saq’ehil, chaqik re li k’al, xiqe chi q’olok…

Xtikla li KEMOK, xtikla li aatinak, xtikla li k’a’uxlak, waye’ li KEMOK.

www.kemok.com ha’an jun li na’ajej re naq tqawotz li qaatin laj ralch’och’, b’ar wi’ tnumsimanq li na’leb’ chi rix jalan jalanq nawom, k’a’uxl, re xwech’b’al rix jalan jalanq chi na’leb’. Ixq ut winq yooqeb’ chi xtz’iib’ankil li raatin ut yooqeb’ chi xsumenkileb’ rib’, wan te’tz’iib’aq sa’ qaatinob’aleb’ laj ralch’och, wankeb’ qakomon te’tz’iib’aq sa’ kaxlan aatin, li rajom ha’an naq tookemoq na’leb’ laa’o laj ralch’och’, xk’eeb’al chi naweek li qaatin, qana’leb’, qab’aanuhom…waaye li kemok.com.